Đại học Quốc Gia Hà Nội

Procon

Cuộc thi Procon 2015 được tổ chức từ ngày 11-12/10 tại Thành phố Nagano, tỉnh Nagano, Nhật Bản. Đội tuyển sinh viên Trường Đại học Công nghệ tham dự nội dung thi tranh tài (Kyougi) gồm hai sinh viên Nguyễn Hữu Nhật Minh và Đỗ Quang Thành (K59CA) dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Ngọc Hùng.
Ngày 02/10, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt với đội tuyển tham dự kỳ thi PROCON 2015 tại Nhật Bản.
Ngày 14/10, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt với đội tuyển tham dự kỳ thi PROCON 2014 tại Nhật Bản.
Ngày 18/07, cuộc thi Procon cấp Trường năm 2014 được tổ chức nhằm chọn đội tuyển đại diện cho Trường tham gia cuộc thi Procon tại Nhật Bản được tổ chức vào ngày 18-19/10/2014.
Ngày 07/10, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt với đội VNU-Hà Nội tham dự kỳ thi PROCON 2013 tại Nhật Bản.
Ngày 25/7/2013, cuộc thi Procon cấp Trường năm 2013 được tổ chức nhằm chọn đội tuyển đại diện cho Trường tham gia cuộc thi Procon tại Nhật Bản được tổ chức vào 10/2013.

Cuộc thi PROCON lần thứ 22 được tổ chức tại Maizuru thuộc Thành phố Kyoto, Nhật Bản. Năm nay, đội sinh viên của Trường ĐHCN gồm hai sinh viên (Vũ Viết Đức và Vũ Thanh Tú, K54CLC) dưới sự hướng dẫn của TS Phạm Ngọc Hùng chỉ tham dự phần thi tranh tài (Kyougi). Trong phần thi này, có 64 đội tham dự, trong đó có 4 đội nước ngoài gồm Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Mông Cổ.