Đại học Quốc Gia Hà Nội

bổ nhiệm

Sáng ngày 09/06, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm PGS. TS Chử Đức Trình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Sáng ngày 27/04, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm PGS. TS Phạm Bảo Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Ngày 05/01/2015, tại Phòng họp 212 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ đã chủ trì Hội nghị giao ban Công tác quý I năm 2015 và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. 
Nhà trường thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường đối với từng ngành như sau
Ngày 01/10, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ trao Quyết định bổ nhiệm ThS Đỗ Hoàng Kiên- chuyên viên Trung tâm Máy tính giữ chức vụ Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Máy tính.

 Sáng nay, 15/04/2013, trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

Sáng ngày 01/6 trong phiên họp giao ban thường kỳ tháng 6/2011, Trường ĐHCN đã tổ chức Lễ công bố quyết định số 1548/QĐ-TCCB của Giám đốc ĐHQGHN ký ngày 25/5/2011 về việc bổ nhiệm GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc trung tâm Tính toán hiệu năng cao, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội giữ chức phó Hiệu trưởng trường ĐHCN.