Đại học Quốc Gia Hà Nội

Học bổng

Chương trình “Học bổng Tài năng Samsung 2017" là chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) nhằm góp phần thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công của mình.
 
Trường ĐH Arizona (Mĩ) có ký kết hợp tác với trường ĐHCN, hiện tại phía Intel có dành 19 suất học bổng cho sinh viên năm cuối học Thạc sĩ tại Trường ĐH Arizona.
Ngày 13/3/2016, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình học tập trao đổi tín chỉ theo dự án EU Share đợt 3, năm 2017”. Đây là chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share) Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Ngày 09/3/2017, trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về việc “xét chọn sinh viên nhận học bổng Đồng hành Singapore kì 32, học kì II năm học 2016-2017”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Ngày 10/3/2017, trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về việc “giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasocic năm 2017”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Đề nghị sinh viên tìm hiểu thông tin ở văn bản đính kèm và đăng kí tham gia nếu đủ điều kiện. Thời hạn nộp hồ sơ tại phòng CTSV (104 E3) trước 16h thứ Tư, ngày 08/3/2017.
Xem nội dung chi tiết tại đây