Đại học Quốc Gia Hà Nội

Học bổng

Ngày 12/5/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 1571/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về “chương trình học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thư mời của Đại học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) về việc chọn cử sinh viên (SV) tham dự Diễn đàn khoa học SV quốc tế năm 2017 với chủ đề “Nền công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh”. Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
(a) Thông tin về học bổng:
- Tên Chương trình: Chương trình học bổng Geek Salon Global (GSG) (thực hiện hàng năm), được trao bởi công ty Scoville-Nhật Bản.
Ngày 05/5/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 1474/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 05/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “giới thiệu SV tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Hàng năm, CLB Cựu Lưu học sinh VN tại Nhật Bản (Japan Alumni of Vietnam, gọi tắt là JAV) được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Hiệp hội cựu lưu học sinh Châu Á tại Nhật Bản (Asia Japan Alumni International, gọi tắt là ASJA hoặc ASJA International) ủy quyền việc lựa chọn và giới thiệu một số ứng viên xuất sắc cho chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản (thường gọi tắt the
Giải thưởng Honda Y-E-S là Giải thưởng thường niên do Quỹ Honda Foundation (HOF) tài trợ, dưới sự hợp tác thực hiện của Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Honda Việt Nam.
Ngày 20/4/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về “học bổng lần 1 của trung tâm English Garden”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: