Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quyết định Công nhận học viên

Công nhận 190 anh/chị có tên trong Danh sách kèm theo là học viên cao học được đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành, ngành tương ứng tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Công nhận 259 anh, chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2009 là học viên cao học được đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội,

Công nhận chị Vũ Ngọc Thanh sinh ngày 13 tháng 05 năm 1980

Công nhận chị Nguyễn Thị Phương Nhung sinh ngày 23 tháng 01 năm 1982

Công nhận 03 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi sau đại học đợt 2 năm 2007 là học viên cao học được đào tạo thạc sĩ ngành Cơ học tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong chương trình liên kết đào tạo với Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Công nhận 59 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi sau đại học đợt 2 năm 2007 là học viên cao học được đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội,

Công nhận 102 anh, chị có tên trong danh sách kèm theo  trúng tuyển kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2006

Công nhận 94 anh, chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2008 vào các ngành/chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội,

Công nhận 03 anh, chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2008 ngành Cơ học liên kết đào tạo thạc sĩ giữa Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Công nhận chị Nguyễn Thị Tâm Thảo sinh ngày 29 tháng 6 năm 1984 tại Hà Nội.