Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đảng bộ ĐHCN

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀ GIÀU TÍNH NHÂN VĂN

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra trong hai phiên: phiên trù bị chiều ngày 06/7/2010, phiên chính thức ngày 07/7/2010 tại phòng Hội thảo 212 - nhà E3 với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong đảng bộ (gồm 71 đồng chí trong đó có 1 đảng viên sinh hoạt tạm thời và 16 đảng viên dự bị ).