Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đảng bộ ĐHQGHN

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13/8/2010.