Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tuyển dụng

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 chuyên viên làm việc theo hình thức hợp đồng tại Phòng Đào tạo của Trường, cụ thể như sau:
 Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 lao động phổ thông làm nhân viên bảo vệ trực ca tại khu E3 của Trường ĐHCN:

 Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 cán bộ hợp đồng lao động làm chuyên viên làm việc tại Phòng Tổ chức Hành chính cụ thể như sau:

 

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 cán bộ hợp đồng lao động làm chuyên viên làm việc tại Phòng Đào tạo cụ thể như sau:

 Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 lao động phổ thông làm nhân viên bảo vệ trực ca tại khu E3 của Trường ĐHCN:

Công ty TNHH Murakumo Việt Nam tuyển dụng kĩ sư lập trình làm tại Hà Nội hoặc Tokyo. Thông tin tuyển dụng chi tiết xem tại đây.

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 cán bộ hợp đồng lao động làm cán bộ chuyên trách văn phòng Đoàn thanh niên:

 Với mong muốn tuyển dụng những nhân lực có chất lượng cao và tạo điều kiện cho các sinh viên các ngành liên quan được hiểu biết thêm thực tế về lĩnh vực kinh doanh viễn thông, Chi nhánh Viettel  Hà Nội 1, Tập đoàn viễn thông quân đội triển khai kế hoạch tuyển dụng bổ sung Cộng tác viên kinh doanh bán dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp (CTV KHDN) đối với các sinh viên năm cuối đang học tập tại các trường.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel Group) chúng tôi cần bổ sung nhân sự làm việc cho các đơn vị trực thuộc Viện với các chuyên ngành Điện tử Viễn thông và Công nghệ Thông tin.

 Công ty Cổ phần Học thuật EQuest đang cần tuyển dụng nhân viên lập trình cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh, luyện thi Đại học offline và online. Xem chi tiết thông tin cụ thể tại đây.