Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kỷ yếu 15 năm xây dựng và trưởng thành

Send to friendPDF version

 Nhân dịp kỷ niệm 15 năm truyền thống (18/10/1999 - 18/10/2014) và 10 năm thành lập (25/05/2004 - 25/05/2014). Nhà trường tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn kỷ yếu "15 năm xây dựng và trưởng thành" nhằm ghi lại một chặng đường xây dựng và phát triển Trường ĐHCN từ các đơn vị tiền thân, nhằm hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp để hướng tới tương lai.

Cuốn kỷ yếu gồm hai phần chính:

- Phần I: Trường ĐHCN 15 năm xây dựng và trưởng thanh

- Phần II: Nhân vật và sự kiện

<< Xem tại đây