Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kỷ yếu 10 năm trường Đại học Công Nghệ

Send to friendPDF version

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm truyền thống (18/10/1999 - 18/10/2009) và 5 năm thành lập (25/05/2004 - 25/05/2009). Nhà trường tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn kỷ yếu "10 năm Trường Đại học Công Nghệ: Trí tuệ - Hội nhập - Phát triển" nhằm ghi lại một chặng đường xây dựng và phát triển Trường ĐHCN từ các đơn vị tiền thân, nhằm hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp để hướng tới tương lai.

Cuốn kỷ yếu gồm hai phần chính:

- Phần I: Xây dựng - Trưởng thành - Lớn Mạnh

- Phần II: Một thập niên - những dấu ấn

<< Xem tại đây