Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ấn phẩm giới thiệu trường Đại học Công Nghệ (Phiên bản Tiếng Việt)

Send to friendPDF version

 Nội dung Ấn phẩm bao gồm:

 • Thư của Hiệu trưởng
 • Lịch sử và truyền thống
 • Sứ mệnh và tầm nhìn
 • Tổ chức
 • Hoạt động đào tạo
 • Thành tích sinh viên
 • Hoạt động khoa học công nghệ
 • Hoạt động hợp tác phát triển
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Điện tử - Viễn thông
 • Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano
 • Khoa Cơ học kỹ thuật & tự động hóa
 • Phòng thí nghiệm mục tiêu các hệ tích hợp thông minh
 • Phòng thí nghiệm mục tiêu công nghệ micrô-Nano
 • Trung tâm máy tính
 • Trung tâm nghiên cứu điện tử - viễn thông
 • Trung tâm đảm bảo chất lượng
 • TT Đào tạo Liên kết, Dịch vụ KHCN và Chuyển giao Tri thức
 • Hoạt độ ng đoàn thể
 • Bản đồ vị trí của Trường Đại học Công nghệ ở Hà Nội