Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hệ thống thông tin

Send to friendPDF version
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống Thông tin (HTTT) là các chuyên gia "tích hợp giải pháp công nghệ thông tin và quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu thông tin, phát triển tài nguyên quy trình của doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp đạt mục tiêu hiệu quả với hiệu suất cao" có năng lực theo các tiêu chuẩn 3a-k ABET  và các tiêu chí bổ sung cho ngành Hệ thống Thông tin.
Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên thiết kế, phát triển và kiểm thử các HTTT (ở mức cao là Kiến trúc sư HTTT); Chuyên viên tích hợp hệ thống, dịch vụ; Người quản trị HTTT; Người quản trị hệ CSDL; Giám đốc bộ phận thông tin (CIO),.....
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HTTT
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 136 tín chỉ
-
Khối kiến thức chung:                                   29 tín chỉ
(Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)
-
Khối kiến thức theo lĩnh vực:
18 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo khối ngành:
9 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo nhóm ngành:
22 tín chỉ
-
Khối kiến thức ngành:
58 tín chỉ
 

 

       + Các học phần bắt buộc:
34tín chỉ
 

 

       + Các học phần tự chọn:
12/50 tín chỉ
 
       + Bổ trợ:                                                 5/21 tín chỉ
 
       + Khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:  7 tín chỉ