Đại học Quốc Gia Hà Nội

Một số văn bản, mẫu biểu

Send to friendPDF version

1.  Xin hoãn thi
Sinh viên làm đơn theo mẫu, kèm theo minh chứng chứng minh các lý do đã nêu trong đơn là đúng và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 - E3) chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thi.

2. Xin cấp bảng điểm
Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 - E3) và nhận kết quả sau 15h00, các ngày Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần. 

3. Xin xem lại bài thi

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày điểm thi được công bố.

4.Xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả sau 15h00, các ngày Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần. 

5. Đăng ký làm vé tháng xe buýt
Sinh viên khai mẫu đăng ký làm thẻ xe buýt có dán 2 ảnh 2x3 (download biểu mẫu tại đây) và xin xác nhận của Nhà trường tại Phòng Tổ chức - Hành chính (P108-E3); Nộp tại các điểm đăng ký làm thẻ từ ngày 04 đến 27 hàng tháng và nhận giấy hẹn trả thẻ. Lưu ý khi đi làm các thủ tục nêu trên, sinh viên cần mang theo thẻ hoặc giấy xác nhận là sinh viên. Tham khảo thêm thông tin tại trang web: http://www.transerco.vn

6. Đơn xin đi nước ngoài
Sinh viên làm đơn theo mẫu và kèm theo thư mời do tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước gửi trong đó phải nêu rõ mục đích, thời gian và các khoản tài chính (nếu do phía đối tác chi trả) liên quan mà sinh viên đi nước ngoài được hưởng như vé máy bay, tiền ăn, ở, sinh hoạt phí…và nộp tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng 104 - E3). Hồ sơ được giải quyết chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Sau 10 ngày kể từ ngày về nước sinh viên phải hoàn thành việc nộp báo cáo theo mẫu cho Nhà trường. Báo cáo nộp tại Văn phòng Khoa 01 bản và Phòng CTSV (Phòng 104-E3) 01 bản.

7. Xin cấp lại thẻ sinh viên

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. 

8. Xin cấp Giấy chứng nhận là sinh viên của trường

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. 

9. Xin xác nhận thông tin để vay vốn ngân hàng CSXH

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

10. Đơn xin miễn/ giảm học phí

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

11. Đơn xin cấp TCXH
Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Phòng CTSV (Phòng 104 - E3) để được giải quyết chế độ.

12. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Phòng CTSV (Phòng 104 - E3) để được giải quyết chế độ.

13. Đơn xin cấp lại Thẻ BHYT

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả theo giấy hẹn của cơ quan BHXH Quận Cầu Giấy.

14. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) để xét khen thưởng, học bổng theo quy định.

15. Xin hoãn nộp học phí

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước khi hết hạn nộp học phí ít nhất 3 ngày.

16. Đơn xin mượn hồ sơ
Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng CTSV (Phòng 104 - E3) để được mượn một trong các loại giấy tờ có trong hồ sơ. Thời hạn mượn hồ sơ là 05 ngày làm việc.

 17. Đơn xin nghỉ học có thời hạn (Bảo lưu kết quả học tập)

Sinh viên làm đơn theo mẫu, và nộp kèm Bảng điểm học tập (trong trường hợp xin nghỉ vì lý do cá nhân)  tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí tương ứng mà sinh viên phải hoàn thiện trước khi nghỉ học, sau đó sinh viên nộp tiền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là sinh viên đã hoàn thành học phí thì Nhà trường sẽ ra quyết định ngừng/nghỉ cho sinh viên.

18. Đơn xin tiếp tục học tập

Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước khi hết thời hạn được phép nghỉ học ít nhất 05 ngày làm việc.

19. Đơn xin thôi học

Sinh viên làm đơn theo mẫu, xin ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa và hoàn thiện Phiếu thanh toán theo mẫu, sau đó nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104 -E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí và kinh phí bồi hoàn tương ứng mà sinh viên phải hoàn thiện trước khi thôi học, sau đó sinh viên nộp tiền tại P. Kế hoạch - Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định thôi học cho sinh viên. 

20. Các biểu mẫu dành cho sinh viên trước khi ra trường 

Sinh viên có Quyết định công nhận tốt nghiệp, phải hoàn thiện các biểu mẫu 1, biểu mẫu 2, biểu mẫu 3, biểu mẫu 4 để được nhận Hồ sơ tốt nghiệp và Bằng tốt nghiệp. 

21. Mẫu biểu về trình bày khóa luận tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên
Mẫu 1: Dành cho sinh viên chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao
Mẫu 2: Dành cho sinh viên chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược
Mẫu 3: Trình bày đồ án tốt nghiệp cho sinh viên
 
23. Mẫu đơn xin miễn học và công nhận điểm tiếng Anh
Nội dung chi tiết mẫu tại đây
 
24. Mẫu đơn đăng ký/ bổ sung điều chỉnh môn học
Nội dung chi tiết mẫu tại đây


25. Mẫu đơn xin nộp học phí muộn
Nội dung chi tiết mẫu tại đây