Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ của các học viên vào hai đợt cố định trong năm, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đợt trong năm 2011 (trừ các lớp đào tạo theo nhiệm vụ chiến lược) như sau:

Phòng Đào tạo thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký môn học của các lớp cao học như sau: