Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Pohang University of Science and Technology (POSTECH) là trường đại học đứng đầu Hàn Quốc về khoa học và công nghệ (theo đánh giá của The Times Higher Education World University Rankings 2010, POSTECH xếp hạng thứ 28 trên thế giới). Với vị trí đó, POSTECH đã và đang thu hút nhiều sinh viên từ 80 trường đại học đối tác của 21 nước trên thế giới, trong đó có Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) dự kiến mở các lớp học trả nợ các môn học trong chương trình đào tạo do Nhà trường quản lý cho học viên các lớp cao học khóa 13, 14, 15, 16 (đặc biệt là các học viên khóa 13 chuẩn bị hết hạn đào tạo), Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

Các trường hợp học viên có làm đơn xin xem lại bài thi nhưng không có tên trong danh sách trên đây, lý do là không có thay đổi về điểm.

Nhà trường nhận được thông báo của chương trình học bổng The Matsumae International Foundation, năm 2012 (giai đoạn từ tháng 4/2012 đến hết tháng 3/2013) dành cho ứng viên có trình độ Tiến sĩ (hoặc tương đương) thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng ưu tiên cho ứng viên thuộc các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật và y khoa, đi học sau tiến sĩ tại Nhật Bản.

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách những học viên cao học khóa 13 sẽ hết hạn đào tạo vào tháng 11 năm 2011 chưa hoàn thành chương trình đào tạo và chưa bảo vệ luận văn thạc sỹ.

Theo đề nghị của giảng viên và căn cứ trên tình hình thực tế. Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh Lịch thi kỳ thi phụ và thi lần 2, học kỳ I, năm học 2010-2011 các lớp cao học đã thông báo ngày 19/07/2011 như sau:

Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 2002/ĐHQGHN ký ngày 13/7/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “Thông báo Chương trình học bổng Toshiba năm học 2011-2012” dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (đính kèm).

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi kỳ thi phụ và thi lần 2, học kỳ I, năm học 2010-2011 các lớp cao học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Căn cứ công văn số 284/TB-TCHC ngày 10/07/2011 về kế hoạch nghỉ hè năm 2011 của Nhà trường, Phòng Đào tạo xin thông báo tới cán bộ giảng dạy và học viên cao học khóa 17 lịch nghỉ hè như sau: nghỉ từ ngày 16/07/2011 đến hết ngày 04/09/2011.