Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom là một trong những công ty năng động, cung cấp đầy đủ và đa dạng về sản phẩm về truyền thông và dịch vụ dữ liệu. Chuyên xây dựng các sản phẩm công nghệ : Gafin.vn, DVT.vn...

Theo kế hoạch Tuyển dụng công chức năm 2011, Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức tuyển dụng 60 công chức ngạch chuyên viên, nhân viên cho các đơn vị thuộc UBCKNN , làm việc tại Hà Nội, Cụ thể:

Theo Thông báo số 1445/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 17/5/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “Tuyển chọn học viên đi học sau đại học tại Malaysia theo diện học bổng của Chính phủ Malaysia năm 2011”, Phòng Công tác Sinh viên gửi Thông báo nói trên để tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh biết, nếu ai đáp ứng đủ điều kiện và có nguyệ

Danh sách bao gồm các lớp và các môn học cụ thể

Pohang University of Science and Technology (POSTECH) là trường đại học đứng đầu Hàn Quốc về khoa học và công nghệ (theo đánh giá của The Times Higher Education World University Rankings 2010, POSTECH xếp hạng thứ 28 trên thế giới).

Ngày 21/03/2011, Phòng Đào tạo đã có thông báo số 107/ĐT về việc Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2010-2011 và đăng ký môn học trực tuyến cho học viên cao học tại địa chỉ: http://dhcn.vnu.edu.vn:8086/dkmh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ của các học viên vào hai đợt cố định trong năm, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đợt trong năm 2011 (trừ các lớp đào tạo theo nhiệm vụ chiến lược) như sau:

Phòng Đào tạo thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký môn học của các lớp cao học như sau: