Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2016-2017 bậc sau đại học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo:
Nhà trường thông báo đến các học viên cao học danh sách thi môn Triết học và danh sách không đủ điều kiện dự thi
Ngày 31/08/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 35/TB-BGDĐT thông báo về việc “tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2017”.