Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Thông báo chương trình học bổng VEF 2.0 năm 2018 của chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể:
Tiếp nối sự thành công của chương trình Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam (International Higher Education Day in Vietnam, gọi tắt IHED Vietnam) năm 2016, Cục ĐTVNN – Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức chương trình IHED Vietnam 2017 với mục tiêu mang đến hỗ trợ tối đa về thông tin và kết nối cho 2 nhóm đối tượng:
Giới thiệu về  các loại học bổng chính phủ Việt Nam do Cục Đào tạo với nước ngoài triển khai