Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Hàng năm, CLB Cựu Lưu học sinh VN tại Nhật Bản (Japan Alumni of Vietnam, gọi tắt là JAV) được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Hiệp hội cựu lưu học sinh Châu Á tại Nhật Bản (Asia Japan Alumni International, gọi tắt là ASJA hoặc ASJA International) ủy quyền việc lựa chọn và giới thiệu một số ứng viên xuất sắc cho chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản (thường gọi tắt the
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKII  năm học 2016-2017 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan:
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ II  năm học 2016-2017 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.