Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Chí Luận

Send to friendPDF version
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lê Chí Luận, sinh ngày 08/03/1980, tại Thanh Hóa.
Đề tài: Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên thành phần.
Chuyên ngành:  Hệ thống thông tin           Mã số: 62 48 01 03
Thời gian:         15h00, Thứ năm, ngày 23/03/2017
Địa điểm:          Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ
144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Trân trọng thông báo./.