Đại học Quốc Gia Hà Nội

Qui trình - Biểu mẫu

Send to friendPDF version

1. Công tác Tổ chức - Cán bộ
1.1  Đánh giá hết hạn tập sự, hết hạn hợp đồng

- Đánh giá cán bộ hết hạn hợp đồng đề nghị ký tiếp hợp đồng

1.2 Bình xét ABC, Thi đua - khen thưởng và tổng kết năm học

- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua khen thưởng cấp nhà nước: tập thể, cá nhân.
1.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

- Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức
- Lý lịch khoa học (ban hành theo công văn số 2012/TCCB của ĐHQGHN)

1.4 Chế độ, chính sách về BHXH và trợ cấp
1.5  Xử lý kỷ luật
1.6 Quản lý cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài

- Đơn xin đi công tác, học tập ở nước ngoài (Mẫu dành cho PHT)

- Đơn vin đi công tác, học tập ở nước ngoài (Dành cho các khoa)

- Đơn xin đi công tác, học tập ở nước ngoài (Dành cho cán bộ, nộp ở phòng TCHC)

- Biên bản kế hoạch giảng dạy, dùng cho cán bộ xin đi công tác nước ngoài từ 1 tuần đến dưới 3 tháng, đang có lịch giảng dạy

- Biên bản xác nhận đã hoàn thành việc bàn giao công vụ, bàn giao tài sản và quyết toán tài chính (Dùng cho cán bộ được cử đi nước ngoài từ 3 tháng trở lên)

- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài

- Đơn xin đi nước ngoài vì việc riêng (dành cho giảng viên)

- Đơn xin đi nước ngoài vì việc riêng (dành cho cán bộ)

- Đơn xin gia hạn thời gian công tác, học tập ở nước ngoài

- Đơn xin gia hạn thời gian ở nước ngoài vì việc riêng

-Báo cáo công tác đi nước ngoài

- Đơn xin thu nhận

- Dự toán kinh phí đoàn đi nước ngoài

- Giải trình về kinh phí nhận được trong thời gian đi công tác tại nước ngoài

- Văn bản giao nhiệm vụ và văn bản giao nộp sản phẩm

- Đơn xin đi công tác, học tập ở nước ngoài (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

- Tờ khai xin cấp Hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao
1.1.7 Tiêu chuẩn và Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, tử chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo
1.1.8 Quy trình xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2009

- Các văn bản liên quan đến đợt xét chức danh năm 2009: Quyết định 174/2008/QĐ-TTg; ; Thông báo lịch xét chức danh năm 2011; Quyết định thành lập 26 Hội đồng chức danh ngành, liên ngành (danh sách 26 hội đồng)
Tham khảo thông tin tại website Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Nhà nước tại địa chỉ: http://www.hdcdgsnn.gov.vn
2. Công tác Hành chính - Tổng hợp
21 . Đăng ký làm vé tháng xe buýt

- Thủ tục đăng ký làm vé tháng xe buýt: cá nhân khai mẫu đăng ký làm thẻ xe buýt có dán 2 ảnh 2x3 (download biểu mẫu tại đây) và xin xác nhận của Nhà trường tại Phòng Tổ chức - Hành chính (P101-E3); Nộp tại các điểm đăng ký làm thẻ từ ngày 04 đến 27 hàng tháng và nhận giấy hẹn trả thẻ. Lưu ý khi đi làm các thủ tục nêu trên, sinh viên cần mang theo thẻ hoặc giấy xác nhận là sinh viên. Tham khảo thêm thông tin tại trang web: http://www.transerco.vn
.....
2,2. Các biểu mẫu hành chính
- Biểu mẫu thống kê theo chế độ định kỳ của ĐHQGHN (mỗi năm 2 lần vào 15/1 và 15/7)
- Mẫu Đăng ký sử dụng Ôtô công vụ
- Mẫu Công lệnh đi đường
- Mẫu đăng ký cấp tài khoản thư điện tử và tài khoản truy cập mạng văn thư<!--[if gte mso 10]>