Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhóm ngành Cơ Kỹ thuật

Send to friendPDF version
A. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2015:
 
B. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2013:
 
C. Nhóm ngành Cơ kỹ thuật (năm 2007):
I. Mục tiêu:

Về kiến thức:

Trang bị các kiến thức về cơ kỹ thuật và các kiến thức cơ sở của các ngành Cơ học kỹ thụât liên quan. Kết cấu chương trình được xây dựng theo ý tưởng  tích hợp, liên ngành nhằm mục đích nâng cao tiềm lực khoa học và tầm nhìn của người kỹ sư  trong điều kiện phải cập nhận kiến thức để có thể đáp ứng được sự đổi mới thường xuyên của KH -CN. Trang bị kiến thức học đạt học vị tiến sĩ Cơ học kĩ thuật.

Về năng lực: Có thể đảm nhiệm công tác kỹ thụât, phụ trách công tác kỹ thụât, kĩ sư trưởng, tổng công trình sư có khả năng giải quyết các vấn đề của kỹ thụât tại các phòng thí nghiệm của các nhà máy lớn, các Tổng công ty và các Liên hiệp sản xuất. Tham gia giảng dạy tại các bộ môn Cơ học, Cơ học ứng dụng của các truờng ĐH kỹ thụât. Làm công tác nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu Cơ học, Xây dựng, Giao thông, Dầu khí ....

Về kỹ năng: Học viên được hướng dẫn, rèn luyện phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, bước đầu có khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các bài toàn kỹ thuật của thực tiễn trong lĩnh vực thuỷ khí, môi trường, Cơ học biển, Cơ học công trình, Cơ điện tử ...
Về nghiên cứu:

  • Các vấn đề cơ học Sông biển, cơ học môi trường ( đánh giá tác động, đề xuất giải pháp xử lý..)
  • Các vấn đề Cơ học Thuỷ khí công nghiệp như: Vận chuyển và khai thác dầu khí, Công nghệ xử lý môi trường, dự báo và phòng chống lũ lụt ....
  • Các vấn đề Cơ học máy, Cơ địên tử, Cơ Tin học....
  • Các vấn đề về Cơ học công tình, Đất - Nền móng trong xây dựng giao thông vận tải, thủy lợi, thuỷ điện...
  II. Chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ : 55 tín chỉ. Trong đó:
- Khối kiến thức chung ( bắt buộc) : 11 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:  29 tín chỉ
+ Bắt buộc: 21
+ Tự chọn : 08
- Luận văn: 15 tín chỉ

Xem chi tiết khung chương trình đào tạo tại

đây .