Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đăng ký học học kỳ phụ bậc SĐH năm học 2016-2017 (bổ sung)

Send to friendPDF version
 Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:
 
1. Mở bổ sung Thời khóa biểu các lớp học phần mở trong học kỳ phụ năm học 2016-2017 bậc sau đại học:
TT

lớp học phần
Học phần
TC
Giảng viên
Thứ
Tiết
Giảng đường
1
INT 6172
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
3
PGS.TS. Trương Anh Hoàng
3
6-10
316-E3
2
INT 6030
Các vấn đề hiện đại về Công nghệ phần mềm (xêmina)
3
PGS.TS. Trương Anh Hoàng
6
6-10
316-E3
3
ELT 6032
Các vấn đề hiện đại của công nghệ điện tử
2
PGS.TS. Trần Đức Tân
6
1-5
206A-G2
ELT 6063
3
4
ELT 6039
Truyền thông số nâng cao
2
PGS.TS. Trịnh Anh Vũ
6
6-10
204-G2
2. Đối tượng đăng ký:
- Học viên cao học; ưu tiên học viên học trả nợ, cải thiện (học viên từ khóa K22 được đăng ký học cải thiện điểm với các học phần đạt điểm D, D+).
3. Thời hạn và địa điểm đăng ký: từ 03-07/2017 ¸ 07-07/2017 trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp người học (Phòng 104, nhà E3).
4. Mức nộp và thời gian nộp học phí:
Theo Quy định hiện hành của Nhà trường và nộp ngay khi học viên đăng ký học.
Ghi chú:
- Thời khóa biểu được thực hiện bắt đầu từ ngày 03/07/2017 ¸ 13/08/2017. Thời gian thi tuần 14/08/2017 ¸ 20/08/2017. 
 
AttachmentSize
MTHM_DLMinh.xls30 KB
KNYC_DDHanh.xls31.5 KB
CSDLNC_NLGiang.xls33 KB
TTDPT_HXTung.xls32 KB
Tieng anh HT_TT Hieu.xls34 KB
MTDLNC_ND Viet.xls35 KB
KPDL WEB_HQThuy.xls32 KB