Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch thi dự kiến HK II năm học 2016-2017 bậc sau đại học

Send to friendPDF version
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ II  năm học 2016-2017 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
Nếu giảng viên có đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi… đề nghị liên hệ trực tiếp với chuyên viên Vũ Thị Phương Thanh, Phòng Đào tạo (( (04) 3754 7810, * thanhvtp@vnu.edu.vn).
Người học Sau đại học cần kiểm tra kỹ Lịch thi dự kiến, nếu có vướng mắc (trùng lịch thi các môn, …), đề nghị nộp đơn tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3).
Mọi đề nghị sau ngày 24/04/2017 sẽ không được giải quyết.
Trân trọng thông báo./.
Xem nội dung chi tiết tại đây