Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thời khóa biểu lớp mở đợt 2 bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017

Send to friendPDF version
Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu lớp mở đợt 2 bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:
1. Thời gian học bắt đầu: từ ngày 20/03/2017 ÷ 28/05/2017.
2. Thời gian thi: từ ngày 29/05/2017 ÷ 18/06/2017.
3. Thời gian đăng ký môn học: Thứ Tư 15/03/2017 ÷ 20/03/2017.
4. Học viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo, phòng 105 nhà E3.
Trân trọng thông báo!
 Xem nội dung chi tiết tại đây