Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hướng dẫn về ĐT SĐH

 Đối với học viên cao học và NCS không nhận được mẫu SYLL và Giấy triệu tập qua đường thư tín, có thể download mẫu tại đây.

Văn bản Hướng dẫn đánh giá luận văn thạc sĩ, áp dụng từ khóa 13, về các nội dung đánh giá và thang điểm, về phân loại luận văn không đạt yêu cầu, đạt trung bình, khá, giỏi, ...
Xem chi tiết tại đây