Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử Viễn thông hệ Chuẩn

Send to friendPDF version
I.   Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu của chương trình là đào tạo các cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.
Các mục tiêu cụ thể
- Phát triển kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông;
- Phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng khoa học cơ bản, toán học, khoa học điện và tin học vào thực tiễn của ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông;
- Cung cấp môi trường giúp chuẩn bị cho sinh viên có nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau và có khả năng tự học suốt cuộc đời;
- Củng cố kiến thức về các tương tác giữa ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với xã hội, kinh doanh, công nghệ, và môi trường;
- Tăng cường nhận thức về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.
- Có kinh nghiệm trong việc thiết lập và bảo dưỡng các thiết bị tổng đài chuyển mạch di động BSC, trạm gốc BTS; hay trung tâm chuyển mạch MSC, HLR; Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức để thực hiện một trong những nhóm nghề nghiệp phù hợp dưới đây:
- Nhóm 1: Giảng viên/nghiên cứu viên
- Nhóm 2: Chuyên gia kỹ thuật
- Nhóm 3: Quản trị dự án kỹ thuật
- Nhóm 4: Doanh nhân trong lĩnh vực ĐTVT
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           134 tín chỉ

-

Khối kiến thức chung:                                     29 tín chỉ
(Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)
-
Khối kiến thức theo lĩnh vực:
18 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo khối ngành:
9 tín chỉ
 

 

 + Các học phần bắt buộc:       6 tín chỉ
 

 

 

 

        + Các học phần tự chọn:        3/6 tín chỉ
 

 

-
Khối kiến thức theo nhóm ngành:
30 tín chỉ
-
Khối kiến thức ngành:
48 tín chỉ
 

 

        + Các học phần bắt buộc:
12tín chỉ
 

 

        + Các học phần tự chọn 1:
12/33 tín chỉ
 

 

        + Các học phần tự chọn 2:
06/27 tín chỉ
 
        + Các học phần bổ trợ:                                                   4/28 tín chỉ
 
        +Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:              14 tín chỉ