Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

 Sáng ngày 8/4/2013, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã bắt đầu triển khai đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử nhân ngành Điện tử Viễn thông (ĐTVT) của Nhà trường theo bộ Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA).

Địa chỉ: Phòng 110 - nhà E3 - 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - HN
ĐT: (024) 3754 7480

Nhân sự:

Chuyên viên: