header image  
Ngày 20/04/2015  
Banner
Banner
Banner
 
CCNE arrow Các liên kết arrow Các đại học trong nước arrow Danh sách các trường đại học, cao đẳng Việt Nam *****
Danh sách các trường đại học, cao đẳng Việt Nam  In Email
Danh sách liên kết đến Website của tất cả các trường đại học, cao đẳng và học viện Việt Nam

Các trường đại học, cao đẳng và học viện phía bắc

1

ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.vnu.edu.vn

2

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.coltech.vnu.edu.vn

3

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.hus.edu.vn

4

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

http://www.ussh.edu.vn

5

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://cfl.vnu.edu.vn

6

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.economics.vnu.edu.vn

7

Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.vnu.edu.vn/law

8

Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.eduf.vnu.edu.vn

9

ĐH Thái Nguyên

http://www.tnu.edu.vn

10

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

http://www.tnu.edu.vn

11

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

http://www.dhktcn.edu.vn

12

Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

http://www.tuaf.edu.vn

13

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

http://www.dhsptn.edu.vn

14

Trường ĐH Y - ĐH Thái Nguyên

http://www.tnu.edu.vn

15

Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên

http://www.ictu.edu.vn

16

Khoa Khoa học Tự nhiên - ĐH Thái Nguyên

http://www.tnu.edu.vn

17

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên - ĐH Thái Nguyên

http://www.tnu.edu.vn

18

Học viện Báo chí - Tuyên truyền

http://www.ajc.edu.vn

19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

http://www.ptit.edu.vn

20

Học viện Hành chính quốc gia

http://www.hvhcqg.edu.vn

21

Học viện Ngân hàng

http://www.hvnh.edu.vn

22

Học viện Quan hệ quốc tế

http://www.iir.edu.vn

23

Học viện Tài chính

http://www.hvtc.edu.vn

24

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

http://www.hut.edu.vn

25

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

http://www.haui.edu.vn

26

Trường ĐH Dược Hà Nội

http://www.cimsi.org.vn

27

Trường ĐH Điện lực

http://www.epu.edu.vn

28

Trường ĐH FPT

http://www.fpt.edu.vn

29

Trường ĐH Giao thông Vận tải

http://www.uct.edu.vn

30

Trường ĐH Hà Nội

http://www.hanu.vn

31

Trường ĐH Hàng Hải

http://www.vimaru.edu.vn

32

Trường ĐH Hải Phòng

http://www.dhhp.edu.vn

33

Trường ĐH Hồng Đức

http://www.hdu.edu.vn

34

Trường ĐH Hùng Vương

http://www.hvu.edu.vn

35

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

http://www.neu.edu.vn

36

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

http://www.hau.edu.vn

37

Trường ĐH Lâm nghiệp

http://www.vfu.edu.vn

38

Trường ĐH Luật Hà Nội

http://www.hlu.edu.vn

39

Trường ĐH Mỏ Địa chất

http://www.humg.edu.vn

40

Trường ĐH Nông nghiệp 1

http://www.hau1.edu.vn

41

Trường ĐH Ngoại thương

http://www.ftu.edu.vn

42

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

http://www.hnue.edu.vn

43

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

http://www.utehy.edu.vn

44

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

http://www.nute.edu.vn

45

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

http://www.spnttw.edu.vn

46

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

http://skda.edu.vn

47

Trường ĐH Tây Bắc

http://www.taybacuniversity.edu.vn

48

Trường ĐH Thương mại

http://www.vcu.edu.vn

49

Trường ĐH Thể dục Thể thao I

http://www.upes1.edu.vn

50

Trường ĐH Thuỷ lợi

http://www.wru.edu.vn

51

Trường ĐH Văn hoá Hà Nội

http://www.huc.edu.vn

52

Trường ĐH Vinh

http://www.vinhuni.edu.vn

53

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

http://www.uce-hn.edu.vn

54

Trường ĐH Y Hà Nội

http://www.hmu.edu.vn

55

Trường ĐH Y Thái Bình

http://www.tbmc.edu.vn

56

Trường ĐH Y tế Công cộng

http://www.hsph.edu.vn

57

Viện ĐH Mở Hà Nội

http://www.hou.edu.vn

58

Trường ĐH Dân lập Đông Đô

http://www.dongdo.edu.vn

59

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

http://www.hpu.edu.vn

60

Trường ĐH Dân lập Phương Đông

http://www.daihocphuongdong.edu.vn

61

Trường ĐH Dân lập Thăng Long

http://thanglong.edu.vn

62

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

http://www.hubm.edu.vn

63

Trường CĐ Công nghiệp Nam Định

http://www.nicol.edu.vn

64

Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên

http://pci.edu.vn

65

Trường CĐ Công nghiệp Sao Đỏ

http://www.moi.gov.vn

66

Trường CĐ Công nghệ Viettronics

http://www.caodangvtc.edu.vn

67

Trường CĐ Cơ khí luyện kim

http://www.moi.gov.vn

68

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

http://www.htc.edu.vn

69

Trường CĐ Hoá chất

http://www.chc.edu.vn

70

Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

http://www.cdkttctn.edu.vn

71

Trường CĐ Kỹ thuật Mỏ

http://caodangmo.edu.vn

72

Trường CĐ Kỹ thuật Y tế I

http://www.tktyt1haiduong.edu.vn

73

Trường CĐ Văn thư TW1

http://www.truongluutru1.edu.vn

74

Trường CĐ Y tế Nghệ An

http://www.cya.edu.vn

75

Trường CĐ Tư thục Công nghệ Bắc Hà

http://www.caodangbacha.com

  76

  Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

http://www.bhiu.edu.vn/
   
Các trường đại học, cao đẳng và học viện phía nam

1

ĐH Quốc gia TPHCM

http://www.vnuhcm.edu.vn

2

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

http://www.hcmut.edu.vn

3

Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM

http://www.uit.edu.vn

4

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM

http://www.hcmuns.edu.vn

5

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM

http://www.hcmussh.edu.vn

6

Trường ĐH Quốc Tế - ĐH Quốc gia TPHCM

http://www.hcmiu.edu.vn

7

Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM

http://www.ecovnuhcm.edu.vn

8

ĐH Huế

http:///www.hueuni.edu.vn

9

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

http:///www.hueuni.edu.vn

10

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

http:///www.hueuni.edu.vn

11

Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế

http:///www.hueuni.edu.vn

12

Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế

http://www.hueuni.edu.vn

13

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

http:///www.hueuni.edu.vn

14

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

http:///www.hueuni.edu.vn

15

Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế

http:///www.hueuni.edu.vn

16

ĐH Đà Nẵng

http://www.ud.edu.vn

17

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

http://www.dut.edu.vn

18

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

http://www.due.edu.vn

19

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

http://www.cfldn.edu.vn

20

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

http://www.dce.udn.vn

21

Trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng

http://www.dct.edu.vn

22

Trường CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng

http://cit.ud.edu.vn

23

Trường ĐH An Giang

http://www.agu.edu.vn

24

Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng

http://www.tut.edu.vn

25

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

http://www.hui.edu.vn

26

Trường ĐH Cần Thơ

http://www.ctu.edu.vn

27

Trường ĐH Đà Lạt

http://www.dlu.edu.vn

28

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM

http://www.hcmutrans.edu.vn

29

Trường ĐH Kinh tế TPHCM

http://www.ueh.edu.vn

30

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

http://www.hcmuarc.edu.vn

31

Trường ĐH Luật TPHCM

http://www.hcmulaw.edu.vn

32

Trường ĐH Mở Bán công TPHCM

http://www.ou.edu.vn

33

Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM

http://www.hcmufa.edu.vn

34

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

http://www.dhnh.edu.vn

35

Trường ĐH Nha Trang

http://www.ntu.edu.vn

36

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

http://www.hcmuaf.edu.vn

37

Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp

http://www.pud.edu.vn

38

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

http://www.hcmute.edu.vn

39

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

http://www.hcmupeda.edu.vn

40

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM

http://www.upes.edu.vn

41

Trường ĐH Tây Nguyên

http://www.taynguyenuni.edu.vn

42

Trường ĐH Thể dục thể thao 2

http://www.upes2.edu.vn

43

Trường ĐH Tiền Giang

http://www.tgu.edu.vn

44

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

http://ctump.edu.vn

45

Trường ĐH Y Dược TPHCM

http://www.yds.edu.vn

46

Trường ĐH Dân lập Bình Dương

http://www.bdu.edu.vn

47

Trường ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn

http://www.saigon-uni.edu.vn

48

Trường ĐH Dân lập Duy Tân

http://www.dtu.edu.vn

49

Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng

http://www.hongbang-uni.edu.vn

50

Trường ĐH Dân lập Hùng Vương

http://www.hungvuong.edu.vn

51

Trường ĐH Dân lập Kỹ thuật-Công nghệ TPHCM

http://www.hutech.edu.vn

52

Trường ĐH Dân lập Lạc Hồng

http://www.lhu.edu.vn

53

Trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

http://huflit.edu.vn

54

Trường ĐH Dân lập Văn Hiến

http://www.daihocvanhien.edu.vn

55

Trường ĐH Dân lập Văn Lang

http://www.dhdlvanlang.edu.vn

56

Trường ĐH Dân lập Yersin- Đà Lạt

http://www.yersin.edu.vn

57

Trường ĐH Hoa Sen

http://www.hoasen.edu.vn

58

Trường ĐH Sài Gòn

http://www.cdsptphcm.edu.vn

59

Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hoà

http://www.moi.gov.vn

60

Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi

http://www.sonadezi.edu.vn

61

Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu

http://cdcdbrvt.edu.vn

62

Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

http://www.dtcc.edu.vn

63

Trường CĐ Giao thông Vận tải III

http://www.hcmct3.edu.vn

64

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM

http://www.ktdn.edu.vn

65

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

http://ctec.edu.vn

66

Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

http://www.vcef.edu.vn

67

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

http://www.caothang.edu.vn

68

Trường CĐ Lương thực Thực phẩm

http://www.cfi.edu.vn

69

Trường CĐ Thể dục Thể thao Đà Nẵng

http://www.dncopeas.edu.vn

70

Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu

http://www.cdspbrvt.com

71

Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai

http://www.cdspdongnai.edu.vn

72

Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang

http://www.cdspkg.edu.vn

73

Trường CĐ Sư phạm Nha Trang

http://www.mgtw2.edu.vn

74

Trường ĐH Quảng Nam

http://www.qnamuni.edu.vn

75

Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị

http://www.qtttc.edu.vn

76

Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

http://www.cdsphue.edu.vn

77

Trường CĐ Dân lập công nghệ thông tin TPHCM

http://www.itc.edu.vn

78

Trường CĐ Dân lập kinh tế kỹ thuật Bình Dương

http://www.ktkt.edu.vn

79

Trường CĐ Tư thục Đức Trí

http://www.ductri.org

80

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông TPHCM

http://www.ptithcm.edu.vn


Tổng cộng: 156 trường, trong đó có 36 trường cao đẳng, 120 trường đại học.
<Về trước
 
Đăng nhập
Banner
Hình ảnh về ĐHCN
No images

Banner
 
Banner

Trung tâm Máy tính, Trường Đại học Công nghệ
Nhà G2B, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.754.7463, email: ctnet@coltech.vnu.vn
Copyright © 2007 CTnet. All rights reserved.Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn