Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020:          STT Họ và tên Chức vụ Đảng 1 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Bí thư Đảng ủy 2 ThS. Phạm Duy Hưng Ủy viên Thường vụ 3 PGS.TS. Đặng Thế Ba Ủy viên 4 TS. Nguyễn Anh Thái Ủy […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trường. 2. Nhiệm vụ: a. Công tác chính trị tư tưởng cán bộ – Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức (CB,VC), phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Th8
01

Đối tác trong nước

      Với nỗ lực và mong muốn “hợp tác để phát triển”, Trường ĐHCN đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Kể từ khi thành lập đến nay, Trường ĐHCN đã thiết lập được mạng lưới liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi văn hoá, trao đổi sinh viên… […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN: STT Tên văn bản Số công văn Ngày tháng 1   Hướng dẫn khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ đại học 3890/HD-ĐHQGHN 05/12/2016 2   Hướng dẫn Đánh giá chất lượng và kiểm […]

Chi tiết

Kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2012 – 2013

Xem nội dung chi tiết tại đây

Bởi Tuyết Nga | Kế hoạch . Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 1 của 3123