Th11
20

Một số văn bản, biểu mẫu

Nhà trường cung cấp một số văn bản, biểu mẫu dành cho người học: 1. Giấy chứng nhận là học viên cao học, nghiên cứu sinh 2. Đơn xin đổi chuyên ngành đào tạo 3. Đơn xin hoãn thi 4. Đơn xin tiếp tục học tập 5. Đơn xin xem lại bài thi       6. Học viên làm […]

Chi tiết
Th11
20

Thông báo tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khắc Thuận

       Tên đề tài luận án:   Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ kim loại quý có kích thước nano Họ và tên:   Nguyễn Khắc Thuận                                    Giới tính: Nam Ngày sinh:  15/10/1985                                                    Nơi sinh:  Hà Nội        Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013 […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th11
14

Thông tin luận án của NCS Lê Văn Thanh Vũ

Tên đề tài luận án: Truyền thông trên chip có khả năng tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp 1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Văn Thanh Vũ                2. Giới tính: Nam. 3. Ngày sinh: 20/05/1977                  […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th11
13

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Đào

Tên đề tài luận án: Các kỹ thuật sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên mô hình Họ và tên:   Vũ Thị Đào                                                    Giới tính:    Nữ Ngày sinh:  01/05/1982                                                    Nơi sinh:     Thái Bình Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đơn vị đào […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th11
08

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân

    Sáng ngày 07/11, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân (công tác tại Khoa Điện tử viễn thông, Trường ĐHCN) với đề tài […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ . Tin Đào Tạo . Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th11
03

Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2017-2018 (đợt 2)

      Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2017-2018” (đợt 2). Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh […]

Chi tiết
Th11
03

Lịch thi chính thức học kỳ I năm học 2017-2018 bậc sau đại học (đợt 1)

      Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HK1 năm học 2017- 2018 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.       Nếu giảng viên có đề nghị thay […]

Chi tiết
Th10
23

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ngân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cải tiến phân lớp đa nhãn và ứng dụng 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ngân                             2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 18/07/1983                  […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Trang 1 của 41234