Th7
24

Thông tin công khai năm học 2016-2017 (theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GD&ĐT) 1. Thông tin chung Stt Nội dung         Đơn vị Số lượng 1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 9 2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 9 3 Diện tích đất của trường […]

Chi tiết