Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Để đánh giá kết quả, những ưu điểm và hạn chế của công tác đào tạo theo tín chỉ trong giai đoạn 2006 – 2016, hướng tới Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo theo tín chỉ giai đoạn 2006-2016 vào ngày 13/01/2017 tại Nhà E3.
Ngày 11/01/2017, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN phối hợp cùng Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khát Vọng Tuổi Trẻ”.

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner