Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Từ ngày 21/08 đến 25/08, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức Tuần lễ hội nhập cho sinh viên, năm học 2017-2018, gồm nhiều hoạt động cụ thể Tuần sinh hoạt công dân đầu năm; Giới thiệu chung về các công tác của Trường; Dịch vụ mạng và thư viện đối với hai nhóm sinh viên đại học năm thứ nhất và sinh viên từ năm thứ hai trở đi.
Nghiên cứu mới được Cổng thanh toán điện tử iPrice cùng Quỹ đầu tư 500 Startups thực hiện với 27 startup và 56 nhà sáng lập đã chỉ ra rằng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) được cho là lò đào tạo của các nhà sáng lập startup. Trong 06 nhà sáng lập startup của ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ có 03 cựu sinh viên đã từng học ngành Công nghệ thông tin gồm Vương Vũ Thắng (K42), Nguyễn Hòa Bình (K44), Nguyễn Hữu Tuất (K46).

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner