Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Ngày 26/08, Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2015-2016 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Ngày 26/08, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị đào tạo năm học 2015-2016 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2015-2016 và trọng tâm công tác năm học 2016-2017.

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner